Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/21

Email Drukuj PDF

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2020/2021

  1. Dudziak Krzysztof
  2. Kolasa Oskar
  3. Pindelska Lena
Lista kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2020/2021
  1. Skwara Antoni
WAŻNE!!!
Od dnia 25 maja do 27 maja do godziny 15:00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych muszą złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (jest to warunek przyjęcia kandydata)!
 

Procedury i dokumenty obowiązujące od dnia 25 maja 2020 r.

Email Drukuj PDF

Zarządzenie dyrektora

Harmonogram i procedury  zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Harmonogram i procedury  zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych klas I-III

Harmonogram i procedury  konsultacji dla uczniów klas VIII

   

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej

Email Drukuj PDF

 

 

Informacja dotycząca przedszkola

Email Drukuj PDF

Ze względu na bezpieczeństwo naszych dzieci i konieczny czas na przygotowanie przedszkola na ponowne ich przyjęcie informuję, że na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego:
Zawiesza na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Maria Mlak

 


Strona 2 z 34

ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
logo.jpg

Dzisiaj jest: Sobota
6 Czerwca 2020
Imieniny obchodzą
Benignus, Dominika, Klaudiusz, Laurenty,
Norbert, Norberta, Paulina, Symeon,
Więcerad

Do końca roku zostało 209 dni.
Zodiak: Bliźnięta
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama