Home Przedszkole Integracja

Integracja

Email Drukuj PDF

Integracja w naszym przedszkolu

Słowo "integracja" pochodzi od łacińskiego "integratio”, czyli odnowienie, uzupełnienie. Integracja w szerokim rozumieniu to scalanie, zespalanie, tworzenie całości z części.

Informacje o grupach/klasach integracyjnych

Klasy/grupy integracyjne dają możliwość wspólnego kształcenia się dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.

Zespoły klasowe liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Dzieci niepełnosprawne, które chcą uczyć się w grupie przedszkolnej lub klasie integracyjnej, muszą przejść badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uzyskać pozytywną opinię psychologa zezwalającą na uczenie się w klasie integracyjnej. Do takich klas kierowane są: dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nadpobudliwe psychoruchowo, niedowidzące i niedosłyszące, dzieci z autyzmem, niesprawne ruchowo, przewlekle chore.

W grupach przedszkolnych integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedszkola oraz nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem (pedagog specjalny). Nauczyciele pracujący w klasie integracyjnej pełnią funkcje równorzędne, w równym stopniu są odpowiedzialni za klasę. Nie powinno być sztywnego, formalnego podziału zdań. Współpraca pedagogów powinna dotyczyć wszystkich dziedzin pracy w szkole. W takiej współpracy niezbędna jest wzajemna akceptacja i ustalenie wspólnej linii postępowania, bowiem wzajemne relacje obojga nauczycieli wpływają w sposób znaczący na uczniów oraz ich rodziców. Od tej współpracy w dużej mierze zależy powodzenie istnienia i funkcjonowania klasy integracyjnej.
Dominującą formą pracy w oddziale integracyjnym jest, więc praca indywidualna, dlatego każdy uczeń, także zdrowy osiąga w zakresie swoich możliwości maksymalne wyniki.

W grupie/klasie integracyjnej realizowany jest takim sam program nauczania przedszkola bądź szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej grupie/klasie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego, który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści. W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną. Klasa integracyjna kształci więc umiejętność wykonywania pracy indywidualnie i zespołowo.

 


Dzisiaj jest: Sobota
6 Czerwca 2020
Imieniny obchodzą
Benignus, Dominika, Klaudiusz, Laurenty,
Norbert, Norberta, Paulina, Symeon,
Więcerad

Do końca roku zostało 209 dni.
Zodiak: Bliźnięta