Home

Informacja dotycząca przedszkola

Email Drukuj PDF

Ze względu na bezpieczeństwo naszych dzieci i konieczny czas na przygotowanie przedszkola na ponowne ich przyjęcie informuję, że na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego:
Zawiesza na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Maria Mlak

 


Dzisiaj jest: Sobota
6 Czerwca 2020
Imieniny obchodzą
Benignus, Dominika, Klaudiusz, Laurenty,
Norbert, Norberta, Paulina, Symeon,
Więcerad

Do końca roku zostało 209 dni.
Zodiak: Bliźnięta